angela-pro-deo.jouwweb.nl
Home » Vrede

Vrede

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Stichting Angela Pro Deo zet zich op verschillende wijzen in voor Vrede.

Gebed om Kalmte

God, schenk mij
de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen;
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen;
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.
Deze dag levend,
dit moment genietend,
nu en altijd. Amen

Vredesgebeden in diverse tradities

Universal Prayer for Peace: Lied voor Dulcimer
Tekst en muziek door Georgia Carr (Georgia gaf toestemming aan APD) © Copyright Georgia Carr, Heartcentre 2008

Er zijn meerdere soorten dulcimers. Met dulcimer bedoelt men meestal de dulimer zoals gebruikt in de bergen door de Apelachen (Georgia bespeelt deze): een instrument met fretten en snaren die je met een plectrum aantokkelt. En bijvoorbeeld een gehamerde dulcimer, een instrument in trapeze vorm dat met hamertjes wordt aangeslagen. Dulcimers zijn familie van de bekendere citer.

Laat de Geest van Vrede
Tot diep in de oceanen
En tot hoog in de lucht uitreiken
Om zo deze wereld tot één harmonieus geheel te weven
Deze planeet te baden in licht en liefde,
En dit Heelal te zegenen
Met de Goddelijke vibratie van vrede en harmonie
Opdat de natuurlijke schoonheid in het land,
In de oceanen, in de lucht
En in de harten van ieder mens
Zichtbaar gemaakt wordt, geëerd wordt
En zal getuigen van de heilige Bron van Liefde
De Heilige Bron van het Leven.

(vertaling MT, 14 februari 2008)

 

Wie wil dit vertalen in het Duits, Frans, Italiaans en Spaans ?

Atheïstische tekst voor vrede

Als we liever zijn voor elkaar, is het voor iedereen leuker.
Als we dankbaar zijn voor wat wel kan, zijn we eerder tevreden.
Als we onszelf beter kennen, waarderen we anderen meer.
Als we onze vragen met diepgang overpeinzen, worden we wijzer.
Als we onbegrip met veel liefde beschouwen, begrijpen we meer.
Als we in onze kracht staan bij wat niet harmonieert met ons, staan we sterker.
Als we genieten van alles wat ons vreugde schept, kunnen we meer aan.
Als we mededogen voelen voor wie onvoldoende gezondheid, wijsheid of veiligheid ervaart en daarbij een kracht in ons vrijmaken voor transformatie en oplossingen m.b.t. die situaties, valt veel meer op zijn plaats.
Hoe leger onze schouders zijn, hoe meer we kunnen dragen als het even nodig is.
Als we besluiten wat op een bepaald moment m.b.t. een situatie niet binnen onze mogelijkheden ligt, kunnen we het voorleggen aan anderen met meer mogelijkheden op dat gebied. Zo beseffen we dat er meer mogelijk is dan we dachten.
Als we elkaar succes toewensen met dit alles, zijn we elkaar tot steun.
Zo kan iedereen zichzelf zijn en staan we samen sterk.

(tekst van Maria Talis 2008. N.B. Zij is geen atheïst.).

Afrikaans gebed voor Vrede

Almachtige God, de Grote Duim, we kunnen het knopen maken niet ontstijgen,
Rollende Donder, die machtige bomen splijt,
Alzienend Heer, die zelfs vanaf grote hoogte de sporen van een antiloop op de aardse rotsen ziet,
U bent degene die niet draalt om ons gebed te verhoren,
U bent de hoeksteen van Vrede.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Afrikaans gebed voor Vrede

O Grote Ziel van onze Voorouders, ik verhef mijn pijp naar U,
naar Uw boodschappers in de vier windstreken
en naar Moeder Aarde die voor Uw kinderen zorgt.
Geef ons de wijsheid om onze kinderen te leren over liefde, respect en vriendelijkheid,
want zo kunnen ze groeien met vredige gedachten.
Leer ons al het goede, dat U ons op deze Aarde geeft, met elkaar te delen.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Afrikaans gebed

Geef ons de wijsheid om onze kinderen te leren over liefde, respect en vriendelijkheid,
want zo kunnen we groeien met vredige gedachten.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Afrikaans gebed

Want U bent degene die niet draalt om ons gebed te verhoren,
U bent de hoeksteen van Vrede.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Baháï gebed

Wees levensadem voor het lichaam der mensheid,
dauw op de bodem van de menselijke harten,
en een vrucht aan de boom van bescheidenheid.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Baháï gebed voor Vrede

Wees edelmoedig bij voorspoed en dankbaar bij tegenspoed.
Wees eerlijk als je oordeelt en waakzaam als je spreekt.
Wees een licht voor wie in het duister loopt en een thuis voor de vreemdeling.
Wees ogen voor wie niet ziet en een lichtbaken voor wie dwaalt.
Wees levensadem voor het lichaam der mensheid,
dauw op de bodem van de menselijke harten,
en een vrucht aan de boom van bescheidenheid.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Boeddhistisch gebed voor Vrede

Laat overal alle wezens die lichamelijk of geestelijk lijden weldra bevrijd zijn van hun kwalen.
Geef rust aan wie bang is en vrijheid aan wie niet vrij is.
Geef kracht aan wie leeg is en laat mensen vriendelijk over elkaar denken.
Geef zegenende, hemelse leiding aan wie in beangstigende of uitzichtloze wildernis verkeert
- de kinderen, de ouderen, de kwetsbaren - en laat hen snel het Boeddhaschap bereiken.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Boeddhistisch gebed

Laat overal alle wezens die lichamelijk of geestelijk lijden
weldra bevrijd zijn van hun kwalen.
Laat alle wezens weldra het Boeddhaschap bereiken.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Christelijk gebed voor Vrede

Gezegend zijn de Vredestichters: zij zullen gekend zijn als de Kinderen van God.
Maar ik zeg u die luistert, hou van uw vijand, wees goed voor wie u haat,
zegen wie u vervloekt, bid voor wie u pijn doet.
Bied uw andere wang aan als iemand u in het gezicht slaat
en wie uw mantel wegneemt, onthoudt u niet uw jas.
Geef aan wie u smeekt en vraag niets terug aan wie uw goederen wegneemt.
En ga om met anderen zoals jij wenst dat ze met jou omgaan.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Christelijk gebed

Hou van je vijanden,
wees goed voor wie je haat,
zegen wie je vervloekt,
bid voor wie je pijn doet.
Gezegend zijn de Vredestichters:
zij zullen "de Kinderen van God" genoemd worden.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Hindoeïstisch gebed voor Vrede

O God, leid ons van het onware naar het Ware.
O God, leid ons van duisternis naar licht.
O God, leid ons van dood naar onsterfelijkheid.
Laat overal Vrede, VREDE, V R E D E zijn.

O Almachtige God, laat vrede heersen in de Hemelse Regionen.
Laat vrede heersen op aarde.
Laat de wateren vredig zijn.
Laat de kruiden helend zijn en laat bomen en planten vrede brengen aan iedereen.
Laat ons vrede brengen door alle zegenende wezens.
Laat uw Natuurwetten vrede verbreiden door de hele wereld.

Laat ons alles zien als een bron van vrede.
En laat uw Vrede zelf vrede schenken aan iedereen.
En laat die vrede ook in mij komen.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Hindoeïstisch gebed

O God, leid ons van het onware naar het Ware.
O God, leid ons van duisternis naar licht.
O God, leid ons van dood naar onsterfelijkheid.
Laat overal Vrede, VREDE, V R E D E zijn.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Jaïnistisch gebed voor Vrede

Vrede en Universele Liefde is de essentie van het evangelie dat door alle Verlichte Zielen wordt gepredikt.
De Heer heeft gepredikt dat kalmte de Plicht is.
Ik vergeef ieder schepsel en laat ook ieder schepsel mij vergeven.
Ik koester vriendschap voor iedereen en vijandschap voor niemand.
Weet dat geweld de diepste oorzaak is van alle wereldse ellende.
Geweld is feitelijk de strop van slavernij.
“Schaad geen enkel levend wezen.”
Dit is de eeuwige, altijddurende en onveranderlijke spirituele levenspad.
Een wapen, hoe krachtig ook, kan altijd vervangen worden door een machtigere;
maar er is geen machtiger wapen dan geweldloosheid en liefde.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Jaïnistisch gebed

Vrede en Universele Liefde is de essentie van de evangelien.
Ik vergeef ieder schepsel en laat ook ieder schepsel mij vergeven.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Joods gebed voor Vrede

Kom, laat ons de berg van de Heer op gaan, opdat we de paden van de allerhoogsten betreden.
En we zullen onze zwaarden omsmeden tot ploegen en onze speren tot snoeischaren.
Naties zullen geen zwaarden naar elkaar oprichten - noch zullen zij ooit nog oorlog kennen.
En iedereen zal vrede kennen, want de Heer der Heerscharen heeft gesproken.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Joods gebed

O kom, laat ons de berg van de Heer op gaan, opdat we de paden van de allerhoogsten betreden.
En we gaan onze zwaarden omsmeden tot ploegen en onze speren tot snoeischaren.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Moslim gebed voor Vrede

In naam van God, die zegen en genade brengt. Eer aan de Heer van het Universum, die ons heeft geschapen en ons tot stammen en naties maakte, opdat wij elkaar mogen kennen, niet opdat wij elkaar verachten. Als de vijand naar vrede neigt, neig dan ook naar vrede en vertrouw op God, want het is de Heer die alles hoort en ziet. En Gods dienaren zijn het meest elegant als ze op aarde rondlopen in bescheidenheid en als we hen aanspreken, zeggen we “VREDE”.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Moslim gebed

Eer aan de Heer van het Universum,
die ons heeft geschapen en ons tot stammen en naties maakte,
opdat wij elkaar mogen kennen,
niet opdat wij elkaar verachten.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Quaker Vredesgetuigenis

Wij verwerpen met grote nadruk alle oorlog en strijd tegen anderen en elk gevecht, anders dan met de wapenen van de geest, voor welk doel en onder welk voorwendsel het ook moge zijn. Dit is ons getuigenis voor heel de wereld. De Geest van Christus, waardoor we ons laten leiden is onveranderlijk en kan ons dus niet het ene ogenblik van iets afhouden, omdat het verkeerd is en ons er dan weer toe aanzetten.

Het is onze diepste overtuiging, die we voor de hele wereld uitspreken, dat de Geest van Christus, die ons leidt in alle waarheid, ons nooit zal aansporen om met uiterlijke wapens te strijden en oorlog te voeren tegen wie dan ook en zulks niet voor het Koninkrijk van God, noch voor de Rijken van deze wereld.

Shinto gebed voor Vrede

Ook al leven mensen aan de overzijde van de oceaan om ons heen, als ik geloof dat ze allemaal onze broeders en zusters zijn, waarom is er dan nog steeds ellende in deze wereld?
Waarom razen wind en golven in de oceaan om ons heen?
Ik wens alleen oprecht dat de wind spoedig alle wolken zal wegblazen, die over de bergtoppen hangen.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Shinto gebed

We wensen alleen oprecht dat de wind spoedig
alle wolken zal wegblazen, die over de bergtoppen hangen.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Sikh gebed voor Vrede

God beoordeelt ons naar onze daden, niet naar de kleren die we dragen;
opdat waarheid boven alles is, maar hoger nog is waarlijk leven.
Weet dat we God bereiken als we liefhebben,
en alleen dít is een overwinning waarbij niemand wordt verslagen.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Sikh gebed

Weet dat we God bereiken als we liefhebben,
en alleen dít is een overwinning
waarbij niemand wordt verslagen.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

De vredeskracht van Silent Unity

De hele schepping reageert op Gods vredesboodschap.
Met iedere gedachte en met elk gebed scheppen we een nieuwe visie voor de toekomst:
een visie waarin we verenigd zijn in een geest van Liefde, Vreugde en vernieuwde Hoop voor de hele mensheid.
Hoe bevoorrecht zijn we om nu in deze wereld te leven
en de wonderen van God in onze wereld en in elk van ons te ontdekken.
Innerlijke vrede en evenwicht als gevolg daarvan, geven me moed om elke situatie kalm tegemoet te treden.
Geïnspireerd door Gods liefdevolle aanwezigheid, heb ik de innerlijke besluitvaardigheid om mijn doelen te verwezenlijken.
Met God als mijn partner zal ik de wijsheid vinden die nodig is voor het dagelikse leven.
De vrede, het evenwicht en de kracht van God inspireren mij om mij dromen te verwezenlijken. (aan God:)
“God, ik hoor uw woorden van vrede door uw prachtige schepping vol verscheidenheid.
Het is de echo van vrede die weerklinkt als de wind zacht de dennebomen laat wiegen,
als de golven de kust opsnellen, als gesprekken sprankelen van hoop.
Ik bid dat wij allemaal Uw boodschap van vrede op aarde zullen horen.
Laat ook liefde en begrip voortdurend in onze gedachten en harten zijn, want dit is nodig voor vrede.
Zo zij het.”

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Soefistisch gebed voor Vrede

Zend Uw Vrede, o Heer, volmaakt en altijddurend, opdat onze zielen vrede uitstralen.
Zend Uw Vrede, o Heer, opdat we harmonieus denken, spreken en handelen.
Zend Uw Vrede, o Heer, opdat we blij en dankbaar zijn voor Uw overvloedige gaven.
Zend Uw Vrede, o Heer, opdat we Uw Zegen ervaren temidden van al ons wereldlijke streven.
Zend Uw Vrede, o Heer, opdat we alles kunnen verdragen en tolereren vanuit de gedachte aan Uw gratie en genade.
Zend Uw Vrede, o Heer, opdat ons leven een goddelijke verschijning wordt en al het duister zal verdwijnen in Uw Licht.
Zend Uw Vrede, o Heer, onze Vader en Moeder, opdat wij allen, Uw kinderen op aarde,
verenigd zullen zijn in één Broeder-en-Zuster-schap. AMEN.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Taizé lied voor Vrede

Geest van Vrede, we geven onze kracht voor uw doel,
opdat liefde zal zegevieren en oorlog stopt.
Mir, Miroe Mir. (Russisch voor: Vrede aan Moeder Aarde, Vrede).

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Zoroastrisch gebed voor Vrede

We bidden God, roei alle ellende in de wereld uit,
opdat begrip onwetendheid overwint,
opdat edelmoedigheid onverschilligheid overwint,
opdat vertrouwen minachting overwint,
en opdat waarheid leugens overwint.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Zoroastrisch gebed

We bidden God, laat begrip onwetendheid overwinnen,
laat edelmoedigheid onverschilligheid overwinnen,
laat vertrouwen minachting overwinnen,
en laat waarheid leugens overwinnen.

8-1-2007 vert. uit het Engels door M. Talis.

Maak een Gratis Website met JouwWeb